Kshatriya

Kshatriya

Hindi Film     Social,     26 Mar 1993