Shankar Shambhu

Shankar Shambhu

Hindi Film     Social,     01 Jan 1976