Kshan Mohare Song Lyrics | TTMM Tujha Tu Majha Mi Marathi Movie | Lalit Prabhakar | Neha Mahajan
Kshan Mohare Man Bahare
Bagh Vaat Hi.. Bolavate…
Tujhyasave Jag He Ata
Nave Disate

Man Halave Bavarte
Tu Pahata… Savarte…
Tujhyasave Mihi Re Navi

Varyavarti Udato..
Ho…… Ata Abola Jara
Hasnyachya Latanahi Sparshacha Kinara

Me Haravto Majhya Madhe
Mag Tu Tithe.. Sapadte….
Tujhyasave Jag He Ata
Nave Disate…..

Andhar Padude Tithe Hi
Tu Hoshil Tara
Abhal Barsu De Saare
Tu Majha Nivara

Tu Sobati Astana Mi Ekti Bhirbhirte
Tujhyasave Jag He Ata
Nave Disate..

For video Click Here