Suni Re Sajaria Lyrics | Namak Haraam

            
            Suni suni re sjariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Bhai mai bawariya haye ram
Bhai mai bawariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere

Tumse bichadke hum
To nar gaye jaise log
Na jane aise ha log na
Log na ha ha log na ha
Log na jane aise jeete hai kaise
Tumse bichadke
Hum to nar gaye jaise
Ek to nigodi birah ki raina
Bite na sawariya haye ram
Bite na sawariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni suni re sajariya sajan bin tere
Suni suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere
Suni re sajariya sajan bin tere.