Akshara

Released On - 01 Dec 2023     1hr 55min
Rate

Akshara Singh Anshuman Mishra, Dhani Gupta, Vinod Mishra, Anup Arora, Vinit Vishal, J. Nilam, Matru, Bina Pandey, Shubhkishan Shukla, Pratibha Shahu, Lalit Upadhyay, Vidya Singh, CP Bhath, Sanjeev Mishra, Akhilesh Shukla, Sanju Solanki, Rinki Shukla, R. Narendra, Aryan Vishwakarma, Kaanu Mukherjee, Sonu Sanam Mahi, Kanhiya S. Vishwakarma, Sourav Choudhary, Sanaya Gupta, Ritika Singh, Pappu Khan, HRP Babu, Chanchal Tripathi. Satish yadav Producer: Kuldeep Shrivastava and Ratnakar Kumar