Sati Savitri

Sati Savitri

Hindi Film     Mythological,     01 Jan 1931


Banner
: Aryan Film Co,
Main Lead
: Sajubai , Varne ,
Director
: Dinkar Bidkar,
Story Writer
: Athavale ,
Supporting Actor
: Jadhav , Sandow , Hirabai , Rajwadi , Meera ,