Is Dunia Me Apna Kya Hai Lyrics | Bhopal Express

            
            is duniya me apna kya hai
is duniya me apna kya hai
kahne ko sab kuch apna hai
is duniya me apna kya hai
tere sath gayi vo ronak
tere sath gayi vo ronak
ab is shehar me rakha kya hai
ab is shehar me rakha kya hai
ab is shehar me rakha kya hai
is nagri ke kuch log