Chor Chor Lyrics | Chor Pe Mor

            
            aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
koi hai noto ka chor to koi hai voto ka chor
koi hai noto ka chor to koi hai voto ka chor
kalyug me har koi hai chor chor chor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
tan ka chor man ka chor
tan ka chor man ka chor
tan ka chor man ka chor
ghanta chor pankha chor
ye hai sare chor pe mor
chor chor chor chor chor chor
paa le muft dilo pe raham kab tak mauj udhaoge
paa le muft dilo pe raham kab tak mauj udhaoge
socho us din kya hoga jis din pakde jaoge
socho us din kya hoga jis din pakde jaoge
lambi hai kanun ki dor bago chaho kisi bhi aur
lambi hai kanun ki dor bago chaho kisi bhi aur
kalyug me har koi hai chor chor chor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
tan ka chor man ka chor tan ka chor man ka chor
tan ka chor man ka chor ghanta chor pankha chor
ye hai sare chor pe mor chor chor chor chor chor chor
kaam kisi ka naam mera aisa bhi hota hai yaha
kaam kisi ka naam mera aisa bhi hota hai yaha
maara kisi ko teer najar aur kisi ki nikli jaan
maara kisi ko teer najar aur kisi ki nikli jaan
khub hasino ka hai daur inpe kisi ka chale na jor
ye hai sare chor pe mor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor
chor chor chor chor chor chor
aaj ka daur jaha bhi jao yahi hai shor

chor chor chor chor chor chor
koi hai noto ka to koi hai voto ka chor
koi hai noto ka to koi hai voto ka chor
kalyug me har koi hai chor
chor chor chor chor chor chor