Golmaal Hai Bhai Sab Golmaal Hai (Title) Lyrics | Gol Maal

            
            Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Are golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Har sidhe raste ki
Ek tedhi chaal hai
Sidhe raste ki ek
Tedhi chaal hai
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal golmaal
Golmaal hai sab golmaal hai

Bhukh roti ki ho
To paisaa kamaaiye
Paisaa kamaane ke liye
Bhi paisaa chaahiye
Maange se naa mile
To pasinaa bahaaiye
Bahataa hai jab pasinaa
To rumaal chaahiye

Ho golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal golmaal hai
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Har sidhe raste ki
Ek tedhi chaal hai
Sidhe raste ki ek tedhi chaal hai
Golmaal hai bhai sab golmaal hai
Golmaal golmaal
Golmaal hai sab golmaal hai

Rumaal ban gayaa bhi
Gar kamiz phaad kar
Kamiz ke liye bhi to
Phir kapadaa chaahiye
Are kapadaa kisi ne daan
Hi me de diyaa chalo
Darzi ke paas jaa ke
Wo pahale silaaiye

Ho golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal golmaal hai
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
He he he he
Har sidhe raste ki
Ek tedhi chaal hai
Sidhe raste ki ek
Tedhi chaal hai
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal golmaal golmaal gol
Golmaal hai sab golmaal hai

Bin sili kamiz pe to
Kuchh nahi liyaa
Sili huyi kamiz pe
Silaai chaahiye
Silaai dene ke liye
Phir paisaa chaahiye
Paisaa kamaane ke
Liye phir paisaa chaahiye
Ho golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal golmaal
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
He he he he
Har sidhe raste ki
Ek tedhi chaal hai
Sidhe raste ki ek
Tedhi chaal hai
Golmaal hai bhai
Sab golmaal hai
Golmaal maal gol gol gol gol
Golmaal hai
Sab golmaal hai golmaal.