Sha Shangrila Lyrics | Kala Dhanda Goray Log

            
            sha shangrila sha shangrila
o mere meherbaan raat bhar ga le na
sama ye rangila nasheela
sha shangrila sha shangrila
sha shangrila sha shangrila
o mere meherbaan raat bhar ga le na
sama ye rangila nasheela
sha shangrila sha shangrila