Har Har Mahadev Lyrics | OMG 2

            
            

Mahadev

Har Har Har Har Har Har

Har Har Har Har Har Har


Mahadev

Har Har Har Har Har Har

Har Har Har Har Har Har


Shambhu Girish Yagya Mayesh

Mathe Rajneesh Bhasm Tan Saara

Netra Vishal Ugra Vikraal

Rudra Mahakal Roop Omkara


Shambhu Girish Yagya Mayesh

Mathe Rajneesh Bhasm Tan Saara

Netra Vishal Ugra Vikraal

Rudra Mahakal Roop Omkara


Mahadev Shankar Avinashi

Ashutosh Ghat Ghat Ke Vaasi

Neelkanth Bhole Bhandari

Vishvanath Kailash Bihari


Mahadev Shankar Avinashi

Ashutosh Ghat Ghat Ke Vaasi

Neelkanth Bhole Bhandari


Har Har Mahadev

Har Har Har Har Har

Har Har Har Har Har

Har Har Mahadev


Naagendra Haaraaya Trilochnaya

Bhasmang Ragaya Maheswaraya

Nityaya Shudhaya Digambaraya

Tasmai Nakaraya Namah Shivaya


Namah Shivaya

Namah Shivaya

Namah Shivaya

Har Har Har Har


Har Har Mahadev

Har Har Har Har Har Har

Har Har Har Har Har Har


Har Har Mahadev

Har Har Har Har Har Har

Har Har Har Har Har Har


Har Har Mahadev...