Sau Baar Janam Lyrics | Pitaah

            
            Sau baar janam nahi Milta milta hai ek baar
o Sau baar janam nahi Milta milta hai ek baar
Rishte khun ke nahi Banate baar baar
Lut jaae mit jaae kat Jaae insaa rishto ke lie
Kyaa soch raha hai Rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra

sau baar janam nahi Milta milta hai ek baar
Rishte khun ke nahi Banate baar baar

Lut jaae mit jaae kat jaae insaa rishto ke lie
Kyaa soch raha hai Rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra

Krodh kaa ye taadav hai Wo kaurav tu paadav hai
Krodh kaa ye taadav hai Wo kaurav tu paadav hai
Udaa de dushmano ki nidraa
Kyaa soch raha hai Rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra
Kyaa soch raha hai Rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra

Zulm ko sahanaa zulm hai Aaj tera ye karm hai
Zulm ko sahanaa zulm hai Aaj tera ye karm hai
Tere rakt kaa jo kaatil Hai us ki maut teri mazil hai
Tere rakt kaa jo kaatil Hai us ki maut teri mazil hai
Varadaan shakar kaa Hai naam tera rudra
Kyaa soch raha hai Rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra

Sau baar janam nahi milta Milta hai ek baar
Rishte khun ke nahi Banate baar baar
Lut jaae mit jaae kat Jaae insaa rishto ke lie
Kyaa soch raha hai Rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra

kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra
kyaa soch raha Hai rudra dikha pralay ki Mudra