Patli Galli Lyrics | Short kut-The Con is On

            
            Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Sahi hai kya galat hai kya,
Sochake apana dil na dukha
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Kar nahi ghum,
Le le shakhkhar,
Time hai kam, le le shakhkhar
Hai tujhko kasam,
Le le shakhkhar chal de tu phataphat
Soch na tu,le le shakhkhar,
Lambi hai queue, le le shakhkhar
Are chal budhdhu, le le shakhkhar,
Chal de tu phataphat
Abe nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Sahi hai kya galat hai kya,
Sochake apana dil na dukha

Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja

Phataphat

Do aur do ko baais bana,
Bech angur ke bhaav chana
Faayada tera jo kar sake,
Usko laga masaka usko mana
Are ban chamacha, le le shakhkhar,
Are yahi achchha, le le shakhkhar
He sun bachha,
Le le shakhkhar,
Chal de tu phataphat
Kar nahi ghum,
Le le shakhkhar,
Time hai kam,
Le le shakhkhar
Hai tujhako kasam,
Le le shakhkhar chal de tu phataphat
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Abe sahi hai kya galat hai kya,
Sochake apana dil na dukha
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja

Phataphat

Sidha chalega toh gir jaayega,
Tedha chal raah jo tedhi mile
Sabse jo upar jana hai toh,
Chadh ja jahaan bhi sidhi mile
Kabhi aisa, le le shakhkhar,
Are kabhi waisa, le le shakhkhar
Are de paisa, le le shakhkhar,
Chal de tu phataphat
Kar nahi ghum, le le shakhkhar,
Time hai kam, le le shakhkhar
Hai tujhko kasam,
Le le shakhkhar chal de tu phataphat
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja
Abe sahi hai kya galat hai kya,
Sochake apana dil na dukha
Nikal bhi ja,
Nikal bhi ja patli gali se nikal bhi ja

Phataphat.