Fakira Na Aaye Lyrics | Viruddh Family Comes First

            
            fakira na aye sada kar chale
fakira na aye sada kar chale
miya khush raho hum dua kar chale
miya khush raho hum dua kar chale
koi naumidana karte nigah
koi naumidana karte nigah
so tum humse muh bhi chupa kar chale
miya khush raho hum dua kar chale

parastish ki yatak ke aye budh tujhe
parastish ki yatak ke aye budh tujhe
nazar mein sabho ke khuda kar chale
nazar mein sabho ke khuda kar chale
jabi sajda karte hi karte gayi
jabi sajda karte hi karte gayi
haqey bandgi hum ada kar chale
haqey bandgi hum ada kar chale

kahe kya jo puche koi humse meer
kahe kya jo puche koi humse meer
kahe kya jo puche koi humse meer
jahan mein tum aye they kya kar chale
jahan mein tum aye they kya kar chale
fakira na aye sada kar chale
miya khush raho hum dua kar chale
miya khush raho hum dua kar chale
miya khush raho hum dua kar chale