Shree Ganeshaya Dhimahi Lyrics | Viruddh Family Comes First

            
            gananayakay ganadaivataya ganadhyakshay yadhimahi
gun shariray gun manditay guneshanay yadhimahi
gunaditay gunadhishay guna pravishtay yadhimahi
ekadantay vakratunday gauri tanaya yadhimahi
gajeshanay bhalchandray shree ganeshay yadhimahi
ekadantay vakratunday gauri tanaya yadhi mahi
gajeshanay bhalchandray shree ganeshay yadhimahi

ganachaturay ganapranay ganantaratmane gaanotsukhay
gaanamattaya gannott sukh mana se
guru pujitaya, guru daivataya, guru kulasthaine
guru vikramaya, guiyy pravaraya gurave guna gurave
gurudaitya kalakchhetre, guru dharma sada radhyay
guru putra paritratre guru pakhand khand khay
geet saray, geet tatvay geet gotray yadhimahi
gudh gulfay, gandh mattay gojay praday yadhimahi
gunaditay gunadhishay gun pravishtay yadhimahi
ekadantay vakratunday gauri tanaya yadhimahi
gajeshanay bhalchandray shree ganeshay yadhimahi
ekadantay vakratunday gauri tanaya yadhimahi
gajeshanay bhalchandray shree ganeshay yadhimahi

gandharv rajay gandhay gandharv gana shravan pranaime
gaadha anuragay granthay geetay grantarth tanmaiye
gurili gunavate ganapataye
granth geetay granth geyay grantha taratmane
geet leenay geeta shrayay
geetvadya patve, dhyeya charitaya gay gavaray
gandharvaprikrupe gayakadhina vighrahayagangajal pranayavate
gauri stanamadhaya gauri hridaynandanaya
gaur bhanu sutay gauri ganeshwaraya
gauri pranyay gauri pravanay gaur bhavay yadhimahi
osahastray gowardhanay gopgopay yadhimahi
gunaditay gunadhishay gun pravishtay yadhimahai
ekadantay vakratunday gauri tanaya yadhimahi
gajeshanay bhalchandray shree ganeshay yadhimahi
ekadantay vakratunday gauri tanaya yadhi mahi
gajeshanay bhalchandray shree ganeshaya yadhimahi