Phatela Jeb Lyrics | Aankhen

            
            Phatela jab sil jaayega
Jo chaahega mil jaayega
Tere bhi din aayenge chote
Achcha khaasa hil jaayega
Rukne ka nahi thakne ka nahi
Life mein chalte rehne ka
Are bheja kyon sarka ne ka
Sahi bolta sahi bolta
Tension kaayko lene ka
Phatela jab sil jaayega
Jo chaahega mil jaayega
Tere bhi din aayenge chote
Achcha khaasa hil jaayega
Rukne ka nahi thakne ka nahi
Life mein chalte rehne ka

Are bheja kyon sarka ne ka
Sahi bolta sahi bolta
Tension kaayko lene ka

Kehne ka hai chicken curry
Usko mangta hai pathi hari
Jab main tere dus rupiya
Pile cutting khaale bhajiya
Kehne ka hai chicken curry
Usko mangta hai pathi hari
Jab main tere dus rupiya
Pile cutting khaale bhajiya
Kismat pe rone ka nahi
Calender badalte rehne ka
Are bheja kyon sarka ne
Ka sahi bolta sahi bolta
Tension kaayko lene ka

Aaj to hai andhera kal hoga ujala
Are apni diwali hogi
Kisi aur ka hoga diwala
Kal dekh le ga paisa
Ho ga goni bahar kar
Income tax officer
To haath dhoke hi

Beeche pad jaye ga
Phatela jab sil jaayega
Jo chaahega mil jaayega
Tere bhi din aayenge chote
Achcha khaasa hil jaayega
Rukne ka nahi thakne ka nahi
Life mein chalte rehne ka
Are bheja kyon sarka ne ka
Sahi bolta sahi bolta
Tension kaayko lene ka
Phatela jab sil jaayega
Jo chaahega mil jaayega
Are bhalta hi pakda baap
Line mein aa line mein aa
Tere bhi din aayenge chote
Achcha khaasa hil jaayega
Rukne ka nahi thakne ka nahi
Life mein chalte rehne ka
Life mein chalte rehne ka
Are bheja kyon sarka ne ka
Sahi bolta sahi bolta
Tension kaayko lene ka
Sahi bolta sahi bolta
Sahi bolta sahi bolta
Sahi bolta sahi bolta.