Mr. Bhatti On Chuttii Lyrics | Mr Bhatti On Chutti

            
            its aye choli day, its aye holiday
mr bhatti on chutti, chutti on bhatti
yu no mr bhatti, ye lets mr bhatti
mr bhatti on chutti, chutti on bhatti
ye its aye holiday, its aye choli day
bhatti on chutti, chutti on bhatti
bhatti on chutti, chutti on bhatti
bhatti on chutti, chutti on bhatti
bhatti on chutti, chutti on bhatti
soniya mere mukhna, mere haniya
dil janiya, soniya mere mukhna
dil janiya, mere haniya
oo pi mr bhatti, oo pi oo pi mr bhatti

hans ke baat kere sabi se ya ya
na kere kisi se kutti, mr bhatti
thats mr bhatti, thats mr bhatti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
umar nahi manate ye chikni kudi patye
apni harkat karne se ye kabhi baaj na aaye
apni harkat karne se ye kabhi baaj na aaye
ha ha ye yes bhatti comon
bane rahe her waqt jawa ye ye ye
bane rahe her waqt jawa ye khate hai jadi buti
mr bhatti, shake ke jadi buti

duniya kehe diwana unko, wo duniya ko diwani
duniya kehe diwana unko, wo duniya ko diwane
kehe ki duniya nahi kisi ki ye bas aani jani
kehe ki duniya nahi kisi ki ye bas aani jani
kerte rahte hai bas baate, he he he mr bhatti
kerte rahte hai bas baate, kuch khati kuch mithi
mr bhati
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
arey, chale bhala kerne duniya ka nake irade inke
arey, chale bhala kerne duniya ka nake irade inke
chahe koi kuch keh le par ye hai bhole man ke
ha ha yes mr bhatti, yes mr bhatti
arey kuawa chala hansh chal ki
arey kuawa chala hansh chal ki
kerne sabki chutti mr bhatti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti
mr bhatti on chutti, mr bhatti on chutti