Phir Hera Pheri (Title) Lyrics | Phir Hera Pheri

            
            Money murn phir hera pheri

Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Russ kaa ruval dekha
Japani yeral dekha
Europe kaa euro dekha
Amrici dollar dekha
Phir bhi dil ko
Bhaaya indian rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
Russ kaa ruval dekha
Japani yen dekha

Europe kaa euro dekha
Amrici dollar dekha
Phir bhi dil ko
Bhaaya indian rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya

Money murn
Phir hera pheri

Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Diya hame uparwaale ne
Chhapar phaad ke yaaro
Mauj manaao aish karo
Masti hi masti maaro
Duniya bhar ki sair karenge
Locker me ham maal bharenge
Naachenge ham ta
Tha ta tha thaiyya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
Russ kaa ruval dekha

Japani yen dekha
Europe kaa euro dekha
Amrici dollar dekha
Phir bhi dil ko
Bhaaya indian rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya

Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Phir phir phir phir
Phir phir hera pheri
Hogi hamesha saath
Hamare kudiyo ki baaraate
Din honge paris me
Aur la me hogi raate
Casino me ya race me hoge
Des me ya pardes me honge
Lutenge ham chunke
Rupata bhaiyya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
Russ kaa ruval dekha
Japani yen dekha
Europe kaa euro dekha

Amrici dollar dekha
Phir bhi dil ko
Bhaaya indian rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
I luv rupaya rupaya
Rupaya rypaya rupaya
Only rupaya rupaya
Rupaya rupaya.