Holi Aayi Ke Wich Kamal Lyrics | Karma Aur Holi

            
            Holi Aayi Ke Wich Kamal Song Lyrics
English
Play "Holi Aayi Ke Wich…"
on Apple Music
Aayi aayi aayi aayi
Aayi aayi aayi aayi
Aayi aayi aayi aayi holi
Holi aayi ke wich kamal ho gaya
Holi aayi ke wich kamal ho gaya
Ho dur tere mere dur tere mere

Ho dur tere mere dil ka malal ho gaya
Ho dur tere mere dil ka malal ho gaya
Bhiga bhiga bhiga bhiga
Tan man bura hal ho gaya
Bhiga bhiga tan man bura hal ho gaya
Ho dur tere mere dil ka malal ho gaya

Gal gori da khil ke
Gal gori da khil ke gulal ho gaya
Gal gori da khil ke gulal ho gaya
Ho gaya ho gaya ho gaya
Holi aayi ke wich kamal ho gaya
Holi aayi ke wich kamal ho gaya o holi.