Rakt Rakt Rakt Lyrics | Red Swastik

            
            rakt rakt rakt rakt rakt rakt hi puja hai
rakt hi tapasaya hai rakt hi puja hai
rakt hi tapasaya hai rakt hi maryada hai
rakt hi maryada hai rakt rakt rakt rakt
rakt rakt ko behne do rakt ko behne do
rakt ko behne do rakt ko behne do

rakt hai vinash rakt hai nirman
rakt hai vinash rakt hai nirman
rakt dhokha de bhi de rakt hai vishwas
rakt ki gandagi ko rakt se hi dhulne do
rakt ko behne do rakt ko behne do
rakt ko behne do rakt ko behne do

rakt agar pighalta hai to rakt hi ubalta hai
rakt agar pighalta hai to rakt hi ubalta hai
rakt apwichi hovi da rakt hi pavitar karta hai
rakt ke hi chinto se rakt saf hone do
rakt ko behne do rakt ko behne do
rakt ko behne do rakt ko behne do