Vaishnav Jan Toh Lyrics | Road to Sangam

            
            Vaishnava jan
Toh tene kahiye
Je pid paraayi jaane re
Par dukhe upkaar
Kare to yeh
Par dukhe upkaar
Kare to yeh
Man abhimaan
Naa aane re
Vaishnav jan toh
Tene kahiye

Sakal loka maan
Sahune bande
Sakal loka maan
Sahune bande
Ninda naa kare keni re
Vaach kaachh mann
Nischal raakhe
Vaach kaachh mann
Nischal raakhe
Dhan dhan janani teni re
Vaishnav jan toh
Tene kahiye
Vaishnav jan toh
Tene kahiye je
Pid paraayi jaane re
Vaishnav jan toh
Tene kahiye

Sam drushti ne
Trishnaa tyaagi
Sam drushti ne
Trishnaa tyaagi
Parastri jene maat re
Jihvaa thake
Asatya na bole
Jihvaa thake
Asatya na bole
Par dhan navjhaale haath re
Vaishnav jan toh
Tene kahiye
Vaishnav jan toh
Tene kahiye je
Pid paraayi jaane re
Vaishnav jan toh
Tene kahiye

Moh maayaa
Vyaape nahi jene
Moh maayaa
Vyaape nahi jene
Dridh vairagya
Jena mann ma re
Raam naam sun taadi laagi
Raam naam sun taadi laagi
Sakal tirath tena tan maa re
Vaishnav jana
Toh tene kahiye
Je pid paraayi jaane re
Vaishnav jana
Toh tene kahiye


 
Van lobhi ne
Kapat rahit chhe
Van lobhi ne
Kapat rahit chhe
Kaam krodh nivaarya re
Bhane narsaiyyon
Teno darshan karta
Bhane narsaiyyon
Teno darshan karta
Kul ekoter taarya re
Vaishnav jana toh
Tene kahiye
Vaishnav jana toh
Tene kahiye je
Pid paraayi jaane re
Par dukhe upkaar
Kare to yeh
Par dukhe upkaar
Kare to yeh
Man abhimaan
Naa aane re
Vaishnav jana toh
Tene kahiye.